.

Calculator salariu brut 2024ANGAJAT
RON
Salariu Brut:
3000
Fara Taxe
200
Asigurări Sociale (CAS 25%):
700
Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) 10%:
280
Deducere Personală (DP):
600
Impozit pe Venit (IV) 10%:
122
Salariul net
1898
Contib. Asig. pt Munca (CAM) 2.25%:
63
Salariul Complet
3063
Total taxe încasate de stat:
1165
Angajatul plateste statului:
1102
Angajatorul plateste statului:
63

Pentru a incasa un salariu net de 1898 lei, angajatul plateste la stat 1102 de lei, avand cheltuieli totale de 3063.

Taxe stat: 1102 lei
Salariul net: 1898 lei
Taxe stat: 1102 lei
Salariul net: 1898 lei

Ce inseamna salariul minim brut

Salariul minim brut reprezintă cel mai mic nivel legal de salarizare care poate fi plătit într-o anumită țară, pentru un anumit tip de muncă sau pentru anumite categorii de lucrători. Acesta este stabilit prin lege și poate fi actualizat de guvern periodic. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este un termen specific folosit în legislația românească și reprezintă nivelul minim legal de salarizare pentru angajații din România, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Acesta poate varia în funcție de anumite criterii, cum ar fi vechimea în muncă, nivelul de pregătire sau zona geografică în care se desfășoară activitatea.

Calculator salariu brut actualizat 2024

Pe data de 1 ianuarie 2023, Calculatorul de salarii a fost actualizat în conformitate cu Hotărârea Guvernului 1.447 din 8 decembrie 2022, care prevede că salariul minim brut pe ţară a crescut la 3.000 de lei. În plus, salariul minim brut în firmele de construcții a crescut la 4.000 de lei.

În anul 2022, salariul minim brut pe ţară a fost de 2.550 lei conform Hotărârii Guvernului 1.071/2021, iar salariul minim diferențiat pentru studii superioare a fost eliminat.

În anul 2021, salariul minim pe economie a crescut conform Hotărârii de guvern nr. 4/2021. În plus, ordonanța 30/2020 a reglementat subvenționarea șomajului tehnic în urma crizei coronavirusului.

În 2019, Legea nr. 263 a eliminat supraimpozitarea contractelor de muncă pe veniturile din salarii din 2020 pentru angajații part-time sau a contractelor cu normă întreagă mai mici decât salariul minim.

Salariul minim brut pe ţară garantat în plată a crescut conform HG nr. 937/2018 de la 1.900 lei la 2.080 lei.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost actualizată în 2018 în conformitate cu articolul 77, care se referă la deducerea personală.

Totul despre deducerea personala

Articolul 77 din Codul Fiscal al României reglementează dreptul persoanelor fizice la deducerea personală din venitul net lunar din salarii. Această deducere poate fi acordată sub formă de deducere personală de bază sau deducere personală suplimentară, în funcție de nivelul venitului impozabil lunar realizat.

Potrivit acestui articol, persoanele fizice prevăzute la articolul 59 alineatul (1) literele a), alineatul (2) și (21) au dreptul la deducerea personală, numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În cazul în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Persoanele în întreținere pot fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale căror venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la articolul 62 literele o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului sunt considerați întreținuți, iar suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute.