Coduri CAEN din SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE


Coduri CAEN din SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

R. ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

90 Activitati de creatie si interpretare artistica

900 Activitati de creatie si interpretare artistica

9001 Activitati de interpretare artistica ( spectacole )

9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica ( spectacole )

9003 Activitati de creatie artistica

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102 Activitati ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

920 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri

93 Activitati spotive, recreative si distractive

931 Activitati sportive

9311 Activitati ale bazelor sportive

9312 Activitati ale cluburilor sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

9319 Alte activitati sportive

932 Alte activitati recreative si distractive

9321 Balciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.