Coduri CAEN din SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA


Coduri CAEN din SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

86 Activitati referitoare la sanatatea umana

861 Activitati de asistenta spitaliceasca

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

862 Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

869 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare

871 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

872 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8720 Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

873 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji

singure

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se

ingriji singure

879 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare

881 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se

ingriji singure

8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate

de a se ingriji singure

889 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare

8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii

8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.