Coduri CAEN din SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT


Coduri CAEN din SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

N. ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

77 Activitati de inchiriere si leasing

771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

7722 Inchirierea de casete video si discuri ( CD-uri, DVD-uri )

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou ( inclusiv calculatoare )

7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa

7735 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

774 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )

7740 Leasing cu bunuri intangibile ( exclusiv financiare )

78 Activitati de servicii privind forta de munca

781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca

782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului

7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului

783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor

7911 Activitati ale agentiilor turistice

7912 Activitati ale tur-operatorilor

799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

80 Activitati de investigatii si protectie

801 Activitati de protectie si garda

8010 Activitati de protectie si garda

802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare

803 Activitati de investigatii

8030 Activitati de investigatii

81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri

811 Activitati de servicii suport combinate

8110 Activitati de servicii suport combinate

812 Activitati de curatenie

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

813 Activitati de intetinere peisagistica

8130 Activitati de intetinere peisagistica

82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

821 Activitati de secretariat si servicii suport

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica ( call center )

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor ( oficiilor ) de raportare a creditului

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.