Coduri CAEN din SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI


Coduri CAEN din SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

K. INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

641 Intermediere monetara

6411 Activitati ale bancii centrale ( nationale )

6419 Alte activitati de intermedieri monetare

642 Activitati ale holdingurilor

6420 Activitati ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

6491 Leasing financiar

6492 Alte activitati de creditare

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.

65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari

sociale )

651 Activitati de asigurari

6511 Activitati de asigurari de viata

6512 Alte activitati de asigurari ( exceptand asigurarile de viata )

652 Activitati de reasigurare

6520 Activitati de reasigurare

653 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )

6530 Activitati ale fondurilor de pensii ( cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale )

66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

661 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii

6611 Administrarea pietelor financiare

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

662 Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor

6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari

6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

663 Activitati de administrare a fondurilor

6630 Activitati de administrare a fondurilor