Coduri CAEN din SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII


Coduri CAEN din SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII

J. INFORMATII SI COMUNICATII

58 Activitati de editare

581 Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare

5811 Activitati de editare a cartilor

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

582 Activitati de editare a produselor software

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de

editare muzicala

591 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

592 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

60 Activitati de difuzare si transmitere de programe

601 Activitati de difuzare a programelor de radio

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

602 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

61 Telecomunicatii

611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

612 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu ( exclusiv prin satelit )

613 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

619 Alte activitati de telecomunicatii

6190 Alte activitati de telecomunicatii

62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei

620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda ( software orientat client )

6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

63 Activitati de servicii informatice

631 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

639 Alte activitati de servicii informationale

6391 Activitati ale agentiilor de stiri

6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a