Coduri CAEN din SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE


Coduri CAEN din SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

E. DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

36 Captarea, tratarea si distributia apei

360 Captarea, tratarea si distributia apei

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

37 Colectarea si epurarea apelor uzate

370 Colectarea si epurarea apelor uzate

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

381 Colectarea deseurilor

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

382 Tratarea si eliminarea deseurilor

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

383 Recuperare materialelor

3831 Demontarea ( dezasamblarea ) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

39 Activitati si servicii de decontaminare

390 Activitati si servicii de decontaminare

3900 Activitati si servicii de decontaminare