Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611


Cod CAEN pentru Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 ?

Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Aceasta clasa include fabricarea de semiconductori si alte componente pentru instalatii electronice. Aceasta clasa include: -fabricarea de condensatoare electronice -fabricarea de rezistori electronici -fabricarea de microprocesoare -fabricarea de tuburi electronice -fabricarea de conectori electronici -fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate -fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride) -fabricarea de diode, tranzistori si dispozitive semiconductoare similare -fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanta, transformatoare), de tipul componentelor electronice -fabricarea cristalelor si ansamblelor de cristale electronice -fabricarea de solenoizi, comutatoare si traductori pentru aplicatii electronice -fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate -fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasma, polimeri, LCD) -fabricarea diodelor emitatoare de lumina (LED) Aceasta clasa include de asemenea: -fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diversi, etc. Aceasta clasa exclude: -tiparirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812 -fabricarea ecranelor pentru calculatoare si televizor, vezi 2620, 2640 -fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612 -fabricarea de tuburi de raze X si a dispozitivelor similare de radiatii vezi 2660 -fabricarea de echipamente si instrumente optice, vezi 2670 -fabricarea de dispozitive similare pentru aplicatii electrice, vezi 27 -fabricarea de startere, vezi 2711 -fabricarea de relee electrice, vezi 2712 -fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733 -fabricarea de echipamente complete este clasificata in alta parte, in baza clasificarii intregului echipament

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...