Exercitarea profesiei de bona


Cod CAEN pentru Exercitarea profesiei de bona?

Exercitarea profesiei de bona

Tot ce trebuie sa stiti despre exercitarea profesiei de Bona. Pe 14 septembrie a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 167/2014.

Conform acestor norme, „exercitarea profesiei de bonă constă în prestarea de servicii încadrate în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei, la domiciliul/reședința bonei sau la domiciliul/reședința copilului.

Pe timpul zile serviciile de supraveghere si ingrijire a copilului se presteaza in baza unui Contract individual de munca incheiai intre bona si persoana juridical acreditata ca furnizor de serviciu sociale, sau in baza unui contract de prestari de servicii incheiat intre bona (persoana fizica autorizata) acreditata ca furnizor de servicii sociale si inregistrata conform codului CAEN 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii 8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii Aceasta clasa include de asemenea: -activitati de ingrijire zilnica pentru elevi, inclusiv activitati de ingrijire zilnica pentru copii cu deficiente fizice

Contractul de prestare de servicii de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei trebuie să prevadă un plan de activități care include supravegherea, hrănirea, însoțirea copilului la activități recreative, culturale, artistice, sportive și școlare.

În vederea încheierii contractului individual de muncă cu bona, furnizorul de servicii sociale solicită următoarele documente:

a) copie CI/pașaport, după caz;

b) copie certificat de calificare pentru calificarea de bonă;

c) adeverință medicală;

d) raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic să exercite profesia de bonă;

e) cazier judiciar;

f) adeverință emisă de DGASPC din județul/sectorul municipiului București pe a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul/reședința bona și, după caz, copilul;

g) declarația pe propria răspundere (prin care să certifice că nu este o persoană decăzută din drepturile părintești și nici nu i-a fost retras atestatul de asistent maternal).

Dacă prestarea serviciilor de îngrijire și supraveghere a copilului se efectuează la domiciliul bonei, persoanele care locuiesc împreună cu aceasta trebuie să depună la dosar adeverințe medicale, raport de evaluare psihologică și cazierul judiciar.

Activitățile prestate de bone sunt supuse controlului inspectorilor sociali, obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele/reprezentantul legal al copilului.

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...