Colectarea deseurilor periculoase 3812


Cod CAEN pentru Colectarea deseurilor periculoase 3812?

Colectarea deseurilor periculoase 3812

3812 Colectarea deseurilor periculoase Aceasta clasa include colectarea deseurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deseuri incluzand substante explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infectioase sau alte substante si preparate nocive pentru sanatatea umana si pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea si etichetarea deseurilor in vederea transportului. Aceasta clasa include: -colectarea deseurilor periculoase, cum ar fi: -uleiul uzat provenit de la nave si garaje -deseuri periculoase de natura biologica -deseuri nucleare -baterii uzate etc -activitatea de expoatare a statiilor de transfer a deseurilor periculoase Aceasta clasa exclude: -decontaminarea si curatarea cladirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...