C (Grupa) INDUSTRIA PRELUCRATOARE


Cod CAEN pentru C (Grupa) INDUSTRIA PRELUCRATOARE?

C (Grupa) INDUSTRIA PRELUCRATOARE

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE Industria prelucratoare include transformarea fizica sau chimica a materialelor, substantelor sau componentelor in produse noi, desi aceasta nu poate fi folosita ca un criteriu universal pentru definirea prelucrarii (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deseurilor). Materialele, substantele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum si ale altor activitati din industria prelucratoare. Modificarea substantiala, refacerea sau reconstructia bunurilor este in general considerata drept prelucrare. Unitatile angajate in industria prelucratoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau otelarii si folosesc in mod curent masini actionate electric si echipamente de manipulare a materialelor. Unitatile care transforma materialele sau substantele in produse noi, manual sau la domiciliul lucratorului, si care comercializeaza catre public produsele obtinute in aceleasi locatii, cum sunt brutariile si croitoriile de comanda, sunt incluse, de asemenea, in aceasta sectiune. Unitatile de prelucrare pot: -prelucra materialele proprii -sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii -detine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contracta intregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu) -desfasura procese de prelucrare in cadrul sub-contractelor mai sus mentionate. Produsul obtinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, in sensul ca este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, in sensul ca va deveni materia prima pentru prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul rafinarii aluminei este materie prima in productia primara a aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima a productiei de sarma din aluminiu; iar sarma din aluminiu este materia prima pentru fabricarea produselor obtinute din sarma. Fabricarea componentelor specializate si a partilor/pieselor de schimb, a accesoriilor si anexelor la masini si echipamente este, de regula, clasificata in aceeasi clasa ca si fabricarea masinii si echipamentului carora sunt le sunt destinate piesele de schimb si accesoriile. Fabricarea de componente si piese de schimb nespecializate ale masinilor si echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roti dintate, rulmenti cu role, este clasificata in clasa de prelucrare corespunzatoare fara a lua in considerare masina sau echipamentul in care pot fi incluse aceste articole. Totusi fabricarea componentelor si accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusa in grupa 222. Activitatea de asamblare a partilor componente ale unui produs este considerata prelucrare. Aceasta include atat asamblarea produselor din productie proprie cat si asamblarea componentelor provenind de la terti. Recuperarea deseurilor, adica prelucrarea deseurilor in materii prime secundare este clasificata in grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Desi poate implica transformari fizice sau chimice, aceasta activitate nu este considerata a fi o parte a industriei prelucratoare. Scopul primordial al acestor activitati este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deseurilor. Si ele sunt prin urmare clasificate in sectiunea C (Captarea si distributia apei; salubritate, administrarea deseurilor, activitati de decontaminare). Totusi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificata in industria prelucratoare, chiar daca aceste procese utilizeaza deseuri ca materii prime. De exemplu, productia de argint din deseuri de film este considerata a fi un proces de fabricatie. Activitatile specializate de intretinerea si repararea masinilor si echipamentelor industriale, comerciale si similare sunt clasificate in general, in diviziunea 33 (Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor). Totusi repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti este clasificata in diviziunea 95 (Repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti), in timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificata in diviziunea 45 (Comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor). Instalarea masinilor si echipamentelor, atunci cand este efectuata ca o activitate specializata, este clasificata in 3320. Observatie: granitele industriei prelucratoare si ale celorlalte sectoare in cadrul clasificarii pot fi oarecum neclare. De regula, activitatile din sectiunea industriei prelucratoare implica transformarea materialelor in produse noi. Rezultatul lor este un produs nou. Totusi definitia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectiva. Ca o clarificare, urmatoarele activitati sunt considerate in CAEN drept industrie prelucratoare: -prelucrarea pestelui proaspat (curatirea stridiilor, transarea pestelui), neefectuata pe o nava de pescuit, vezi 1020 -pasteurizarea si imbutelierea laptelui, vezi 1051 -prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511 -tratarea lemnului, vezi 1610 -tiparirea si activitati conexe, vezi 181 -resaparea cauciucurilor, vezi 2211 -productia betonului, vezi 2363 -electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi 2561 -reconstructia sau fabricarea (transformarea) masinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi 2910) Totodata, exista activitati care, desi implica uneori procese de transformare, sunt clasificate in alte sectiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucratoare). Ele includ: -exploatarea forestiera, clasificata in sectiunea A (agricultura, silvicultura si pescuit); -tratarea produselor agricole, clasificata in sectiunea A (Agricultura, silvicultura si pescuit); -tratarea minereurilor si a altor minerale, clasificata in sectiunea B (Industria extractiva); -constructia de structuri si operatiuni de fabricare executate pe santier, clasificate in sectiunea F (Constructii); -activitati de fragmentare si redistribuire in loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau imbutelierea produselor, ca bauturile sau substantele chimice; sortarea deseurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului si taierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificata a aceluiasi produs si sunt clasificate in sectiunea G (Comertul cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor cu motor si a motocicletelor).

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...