SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

Coduri caen rev 2

SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
90 Activitati de creatie si interpretare artistica 8810
900 Activitati de creatie si interpretare artistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 9231*
9234* 8890*
9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole) 9231* 8890*
9232*
9234*
9003 Activitati de creatie artistica 9231*
9240*
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole 9232*
91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale 9000*
910 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 9251
7514*
9102 Activitati ale muzeelor 9252*
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 9252*
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale  rezervatiilor naturale 9253
92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
920 Activitati  de jocuri de noroc si pariuri 9101
9200 Activitati  de jocuri de noroc si pariuri 9271
93 Activitati spotive, recreative si distractive 9102*
931 Activitati sportive 9102*
9311 Activitati ale bazelor sportive 9261
9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9103
9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304*
9319 Alte activitati sportive 9262*
932 Alte activitati recreative si distractive
9321 Bālciuri si parcuri de distractii 9233 9200
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9234*
9272*
9262* 9311*