SSECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

Coduri caen rev 2

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
77 Activitati de īnchiriere si  leasing
771 Activitati de īnchiriere si  leasing cu autovehicule
7711 Activitati de īnchiriere si  leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 7110 7710*
7712 Activitati de īnchiriere si  leasing cu autovehicule rutiere grele 7121* 7710*
772 Activitati de īnchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7721 Activitati de īnchiriere si  leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv 7140* 7721
7722 Īnchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) 7140* 7722
7729 Activitati de īnchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a. 7140* 7729
773 Activitati de īnchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7731 Activitati de īnchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole 7131
7732 Activitati de īnchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 7132*
7733 Activitati de īnchiriere si leasing cu masini si echipamente de 7133
birou (inclusiv calculatoare)
7734 Activitati de īnchiriere si leasing cu echipamente de transport 7122
pe apa
7735 Activitati de īnchiriere si leasing cu echipamente de transport 7123 7730*
aerian 7140*
7739 Activitati de īnchirierea si leasing cu alte masini,  echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 7121* 7730*
7132*
7134 7730*
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7487* 7730*
78 Activitati de servicii privind forta de munca
781 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 7450*
9272* 7730*
782 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 7450*
783 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 7450* 7740
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
791 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor 7810
7911 Activitati ale agentiilor turistice 6330*
7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330*
799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330* 7820
9232* 7830
9234* 7911
9262*
9272*
80 Activitati de investigatii si protectie 7912
801 Activitati de protectie si garda
8010 Activitati de protectie si garda 7460* 7920
802 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare 4531* 7460*
803 Activitati de investigatii
8030 Activitati de investigatii 7460*
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri 8030
811 Activitati de servicii suport combinate
8110 Activitati de servicii suport combinate 7032*
7514*
812 Activitati de curatenie
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor 7470*
8122 Activitati specializate de curatenie 7470*
8129 Alte activitati de curatenie 9003*
7470*
813 Activitati de īntetinere peisagistica Activitati de īntetinere peisagistica
8130 Activitati de īntetinere peisagistica 0141* 8110
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate īn principal īntreprinderilor
821 Activitati de secretariat si servicii suport 8121
8211 Activitati combinate de secretariat 7485* 8129*
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte 7485* 8129*
activitati specializate de secretariat 6411*
822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call
center)
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 7486 8130
823 Activitati de organizare a expozitiilor, tārgurilor si
congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, tārgurilor si congreselor 7487* 8211
829 Activitati de servicii suport pentru īntreprinderi n.c.a. 8219
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de 7487*
raportare a creditului
8292 Activitati de ambalare 7482
8299 Alte activitati de servicii suport pentru īntreprinderi n.c.a. 7485* 8220
7487* 8230
7513*