Coduri Caen - SECTIUNEA E

Coduri caen rev 2

SECTIUNEA E -  DISTRIBUTIA APEI;  SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea si distributia apei
360 Captarea, tratarea si distributia apei
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 4100 3600
37 Colectarea si epurarea apelor uzate
370 Colectarea si epurarea apelor uzate
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 9001 3700
38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor  reciclabile
381 Colectarea deseurilor
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 9002* 3811
9003*
3812 Colectarea deseurilor periculoase 4011* 3812
9002*
2330*
382 Tratarea si eliminarea deseurilor
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 1450* 3821
2415*
9002*
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 9002* 3822
2330*
383 Recuperare  materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3830*
3720
39 Activitati  si servicii de decontaminare
390 Activitati  si servicii de decontaminare
3900 Activitati  si servicii de decontaminare 9003* 3900