O Grupa


Cod CAEN pentru O Grupa?

C (Grupa) INDUSTRIA PRELUCRATOARE

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE Industria prelucratoare include transformarea fizica sau chimica a materialelor, substantelor sau componentelor in produse noi, desi aceasta nu poate fi folosita ca un criteriu universal pentru definirea prelucrarii (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deseurilor). Materialele, substantele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum si ale altor activitati din industria prelucratoare. Modificarea substantiala, refacerea sau reconstructia bunurilor este in general considerata drept prelucrare. Unitatile angajate in industria prelucratoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau otelarii si folosesc in mod curent masini actionate electric si echipamente de manipulare a materialelor. Unitatile care transforma materialele sau substantele in produse noi, manual sau la domiciliul lucratorului, si care comercializeaza catre public produsele obtinute in aceleasi locatii, cum sunt brutariile si croitoriile de comanda, sunt incluse, de asemenea, in aceasta sectiune. Unitatile de prelucrare pot: -prelucra materialele proprii -sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii -detine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contracta intregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu) -desfasura procese de prelucrare in cadrul sub-contractelor mai sus mentionate. Produsul obtinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, in sensul ca este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, in sensul ca va deveni materia prima pentru prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul rafinarii aluminei este materie prima in productia primara a aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima a productiei de sarma din aluminiu; iar sarma din aluminiu este materia prima pentru fabricarea produselor obtinute din sarma. Fabricarea componentelor specializate si a partilor/pieselor de schimb, a accesoriilor si anexelor la masini si echipamente este, de regula, clasificata in aceeasi clasa ca si fabricarea masinii si echipamentului carora sunt le sunt destinate piesele de schimb si accesoriile. Fabricarea de componente si piese de schimb nespecializate ale masinilor si echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roti dintate, rulmenti cu role, este clasificata in clasa de prelucrare corespunzatoare fara a lua in considerare masina sau echipamentul in care pot fi incluse aceste articole. Totusi fabricarea componentelor si accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusa in grupa 222. Activitatea de asamblare a partilor componente ale unui produs este considerata prelucrare. Aceasta include atat asamblarea produselor din productie proprie cat si asamblarea componentelor provenind de la terti. Recuperarea deseurilor, adica prelucrarea deseurilor in materii prime secundare este clasificata in grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Desi poate implica transformari fizice sau chimice, aceasta activitate nu este considerata a fi o parte a industriei prelucratoare. Scopul primordial al acestor activitati este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deseurilor. Si ele sunt prin urmare clasificate in sectiunea C (Captarea si distributia apei; salubritate, administrarea deseurilor, activitati de decontaminare). Totusi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificata in industria prelucratoare, chiar daca aceste procese utilizeaza deseuri ca materii prime. De exemplu, productia de argint din deseuri de film este considerata a fi un proces de fabricatie. Activitatile specializate de intretinerea si repararea masinilor si echipamentelor industriale, comerciale si similare sunt clasificate in general, in diviziunea 33 (Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor). Totusi repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti este clasificata in diviziunea 95 (Repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti), in timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificata in diviziunea 45 (Comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor). Instalarea masinilor si echipamentelor, atunci cand este efectuata ca o activitate specializata, este clasificata in 3320. Observatie: granitele industriei prelucratoare si ale celorlalte sectoare in cadrul clasificarii pot fi oarecum neclare. De regula, activitatile din sectiunea industriei prelucratoare implica transformarea materialelor in produse noi. Rezultatul lor este un produs nou. Totusi definitia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectiva. Ca o clarificare, urmatoarele activitati sunt considerate in CAEN drept industrie prelucratoare: -prelucrarea pestelui proaspat (curatirea stridiilor, transarea pestelui), neefectuata pe o nava de pescuit, vezi 1020 -pasteurizarea si imbutelierea laptelui, vezi 1051 -prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511 -tratarea lemnului, vezi 1610 -tiparirea si activitati conexe, vezi 181 -resaparea cauciucurilor, vezi 2211 -productia betonului, vezi 2363 -electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi 2561 -reconstructia sau fabricarea (transformarea) masinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi 2910) Totodata, exista activitati care, desi implica uneori procese de transformare, sunt clasificate in alte sectiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucratoare). Ele includ: -exploatarea forestiera, clasificata in sectiunea A (agricultura, silvicultura si pescuit); -tratarea produselor agricole, clasificata in sectiunea A (Agricultura, silvicultura si pescuit); -tratarea minereurilor si a altor minerale, clasificata in sectiunea B (Industria extractiva); -constructia de structuri si operatiuni de fabricare executate pe santier, clasificate in sectiunea F (Constructii); -activitati de fragmentare si redistribuire in loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau imbutelierea produselor, ca bauturile sau substantele chimice; sortarea deseurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului si taierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificata a aceluiasi produs si sunt clasificate in sectiunea G (Comertul cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor cu motor si a motocicletelor).

D (Grupa) PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

E (Grupa) DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR

E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR Aceasta sectiune include activitati de gestionare (inclusiv colectarea, tratarea si eliminarea) diverselor tipuri de deseuri, cum ar fi deseurile industriale sau municipale, solide sau nu, precum si activitati de decontaminare a terenurilor. Rezultatele proceselor de tratare a deseurilor pot fi eliminate, sau pot deveni materii prime pentru alte procese de productie. Activitatile de distributie a apei sunt de asemenea incluse in aceasta sectiune, intrucat ele sunt adesea realizate in directa conexiune cu tratarea apelor uzate sau de unitati care sunt angrenate atat in furnizarea apei cat si in colectarea si epurarea apelor uzate.

F Grupa CONSTRUCTII

F CONSTRUCTII Aceasta sectiune cuprinde activitati de constructii generale si speciale pentru cladiri si lucrari de geniu civil. Sectiunea include lucrari noi, reparatii, completari si modificari, ridicarea de cladiri sau structuri din prefabricate pe santier si de asemenea constructiile cu caracter temporar. Constructii generale reprezinta realizarea de cladiri de locuinte, cladiri pentru birouri, magazine si alte cladiri publice si utilitare, cladiri pentru ferme etc., sau constructii ingineresti (de geniu civil ), cum ar fi autostrazi, strazi, poduri, tuneluri, cai ferate, aerodromuri, porturi, lucrari hidrotehnice, sisteme de irigatie, sisteme de canalizare, dispozitive industriale, conducte si linii electrice, baze sportive etc. Aceste lucrari se pot desfasura pe cont propriu, pe baza de onorarii sau contract. Unele lucrari si uneori intreaga activitate practica poate fi executata de catre subcontractori. Unitatile care au intreaga responsabilitate pentru proiectele de constructie sunt clasificate aici. Sunt incluse de asemenea activitatile de reparatii a cladirilor si a lucrarilor de geniu civil. Aceasta sectiune include constructiile de cladiri (diviziunea 41), lucrarile de geniu civil (diviziunea 42), precum si activitati speciale de constructii, atunci cand sunt efectuate ca o parte a procesului de constructie(diviziunea 43). Inchirierea echipamentelor de constructie cu operator este clasificata in cadrul clasei de activitate de constructii efectuata cu acest echipament. Aceasta sectiune include de asemenea activitatea de dezvoltare a proiectelor de constructie pentru cladiri sau lucrari de geniu civil, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice si fizice in vederea realizarii proiectelor de constructie destinate vanzarii ulterioare. Daca aceste activitati nu sunt executate pentru vanzarea ulterioara a proiectelor de constructie, ci pentru operarea lor (de exemplu inchirierea de spatii in aceste cladiri, activitati de productie in aceste uzine), unitatea nu va fi clasificata aici, ci conform cu activitatea sa principala (operationala), adica in tranzactii imobiliare, industria prelucratoare etc.

G Grupa COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

G COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR Aceasta sectiune include comertul cu ridicata si cu amanuntul (adica vanzarea fara transformare) a oricarui tip de marfuri si prestarea serviciilor auxiliare vanzarii marfurilor. Comertul cu ridicata si cu amanuntul sunt etapele finale ale distribuirii marfurilor. In aceasta sectiune este inclusa si repararea autovehiculelor si a motocicletelor. Vanzarea fara transformare este considerata aceea care include operatiile obisnuite (manipularile) asociate comertului, de exemplu sortarea, trierea si asamblarea marfurilor, mixarea (amestecarea) bunurilor (de exemplu vin sau nisip), imbutelierea (cu sau fara curatarea in prealabil a sticlelor), ambalarea, portionarea si reambalarea pentru distribuirea in loturi mai mici, depozitarea (fie ca implica ori nu refrigerare sau congelare); curatarea si uscarea produselor agricole; taierea panourilor din lemn sau a tablei, ca activitati secundare. Diviziunea 45 include toate activitatile privind vanzarea si repararea autovehiculelor si motocicletelor, in timp ce diviziunile 46 si 47 includ toate celelalte activitati comerciale. Distinctia intre diviziunea 46 (comert cu ridicata) si diviziunea 47 (comert cu amanuntul) se bazeaza pe tipul de client predominant. Vanzarea cu ridicata este revanzarea (vanzare fara transformare) bunurilor noi si a celor folosite, catre comerciantii cu amanuntul, catre utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori catre alti vanzatori cu ridicata ce activeaza ca agenti sau brokeri in cumpararea marfii pentru ei, sau pentru vanzarea marfii catre alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activitati incluse sunt cele desfasurate de comerciantii cu ridicata, adica acei care isi insusesc titlul asupra marfii pe care o vand, cum ar fi: vanzatorii cu ridicata sau misitii; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii si asociatiile cooperatiste de achizitie; sucursalele si birourile comerciale (dar nu magazinele pentru desfacerea cu amanuntul) ce sunt mentinute de unitatile industriale sau miniere, separat de locurile de productie respective, in scopul de a desfasura activitati de marketing legate de produsele lor si care nu se limiteaza doar la preluarea de comenzi ce urmeaza a fi onorate prin expeditie directa de la uzinele sau minele respective. Sunt inclusi, de asemenea, brokerii de marfuri si bunuri de consum, comerciantii cu comision, agentii comerciali si asamblorii, cumparatorii de marfuri in vrac si asociatiile cooperatiste angajate in desfacerea pe piata a produselor agricole. Vanzatorii cu ridicata, adeseori asambleaza fizic, sorteaza si triaza marfurile aflate in loturi mari, portioneaza, reambaleaza si redistribuie in loturi mai mici, de exemplu produse farmaceutice; depoziteaza, refrigereaza, livreaza si instaleaza bunuri, se angajeaza in activitati promotionale pentru clientii lor si proiecteaza etichete. Comertul cu amanuntul este revanzarea (vanzarea fara transformare) de marfuri noi si folosite, catre publicul general, pentru consum si utilizare personala sau in gospodarie, prin: magazine, supermagazine, standuri, case de comenzi prin posta, vanzatori ambulanti, cooperative de consum, case de licitatie etc. Majoritatea comerciantilor cu amanuntul preiau titlul de proprietate asupra marfurilor pe care le vand, dar unii actioneaza ca agenti pentru un mandatar si vand in consignatie sau pe baza de comision.

H Grupa TRANSPORT SI DEPOZITARE

H TRANSPORT SI DEPOZITARE Aceasta sectiune include activitatile privind asigurarea transportului de pasageri si de marfuri, pe baza de grafic sau fara, pe calea ferata, prin conducte, pe drumuri, pe apa sau pe calea aerului, precum si activitatile anexe, cum ar fi manipularea incarcaturii, depozitarea etc. si cele efectuate de terminale si parcari. Sectiunea include inchirierea echipamentului de transport cu conducator sau operator. Sunt incluse de asemenea activitatile postale si de curierat. Aceasta sectiune exclude: -reparatii majore sau modificari ale echipamentului de transport, cu exceptia autovehiculelor, vezi grupa 331 -construirea, intretinerea si repararea drumurilor, a cailor ferate, porturilor, aerodroamelor, vezi diviziunea 42 -intretinerea si repararea autovehiculelor, vezi 4520 -inchirierea echipamentului de transport, fara conducator sau operator, vezi 771, 773

I (grupa) HOTELURI SI RESTAURANTE

I HOTELURI SI RESTAURANTE Aceasta sectiune include asigurarea cazarii de scurta durata pentru turisti si alti calatori precum si asigurarea meselor si a bauturii pentru consumul imediat. Cantitatea si tipul serviciilor suplimentare furnizate in cadrul acestei sectiuni pot fi extrem de variate. Aceasta sectiune exclude asigurarea cazarii de lunga durata, care este clasificata in tranzactii imobiliare (Sectiunea L). Se exclude, de asemenea, pregatirea mancarurilor sau a bauturilor care nu sunt pentru consumul imediat sau care sunt vandute prin canale de distributie independente, adica prin activitati de comert cu ridicata sau cu amanuntul. Prepararea acestor alimente este clasificata la industria prelucratoare (sectiunea C).

I Grupa HOTELURI SI RESTAURANTE

I HOTELURI SI RESTAURANTE Aceasta sectiune include asigurarea cazarii de scurta durata pentru turisti si alti calatori precum si asigurarea meselor si a bauturii pentru consumul imediat. Cantitatea si tipul serviciilor suplimentare furnizate in cadrul acestei sectiuni pot fi extrem de variate. Aceasta sectiune exclude asigurarea cazarii de lunga durata, care este clasificata in tranzactii imobiliare (Sectiunea L). Se exclude, de asemenea, pregatirea mancarurilor sau a bauturilor care nu sunt pentru consumul imediat sau care sunt vandute prin canale de distributie independente, adica prin activitati de comert cu ridicata sau cu amanuntul. Prepararea acestor alimente este clasificata la industria prelucratoare (sectiunea C).

J Grupa INFORMATII SI TELECOMUNICATII

J INFORMATII SI TELECOMUNICATII Aceasta sectiune include productia si distributia de informatii si produse culturale, furnizarea mijloacelor de transmitere sau distributie a acestor produse, precum si servicii privind comunicatiile, tehnologia informatiei si prelucrarea datelor si alte activitati de servicii informationale. Principalele componente ale acestei sectiuni sunt activitati de editare (diviziunea 58), incluzand activitati de editare a produselor software, activitati de productie cinematografica si inregistrari audio (diviziunea 59), activitati de difuzare si transmitere de programe radio si televiziune (diviziunea 60), telecomunicatiile (diviziunea 61), servicii in tehnologia informatiei (diviziunea 62) si alte activitati de servicii de informationale (diviziunea 63). Editarea include achizitia drepturilor de reproducere (copyright) asupra continutului (produse informationale) si punerea la dispozitia publicului larg prin angajarea in (sau aranjarea pentru) reproducerea si distributia acestui continut, in diferite forme. In aceasta sectiune sunt incluse toate formele posibile de editare (in forma tiparita, electronica sau audio, Internet, ca produse multimedia cum ar fi CD-ROM-urile etc.). Activitatile aferente productiei si distributiei programelor TV fac obiectul diviziunilor 59, 60 si 61, reflectand diferitele etape ale acestui proces. Componentele individuale, cum ar fi filmele, serialele de televiziune etc. sunt produse prin desfasurarea activitatilor din diviziunea 59, in timp ce crearea unui program complet al unui canal de televiziune, din produse componente in diviziunea 59 sau alte componente (programe de stiri in direct) este inclusa in diviziunea 60. Diviziunea 60 include de asemenea si difuzarea programelor de catre producator. Distribuirea programelor complete de televiziune de catre terte parti, adica fara nici o modificare a continutului, este inclusa in diviziunea 61. Difuzarea din diviziunea 61 se poate efectua prin radiodifuziune, satelit sau retele de cablu.

L grupa TRANZACTII IMOBILIARE

L TRANZACTII IMOBILIARE Aceasta sectiune include activitatile desfasurate de proprietari, agenti si/sau brokeri in unul sau mai multe din urmatoarele domenii: cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare, inchirierea de bunuri imobiliare, furnizarea de alte servicii imobiliare. Activitatile din aceasta sectiune pot fi efectuate asupra bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate si se pot desfasura pe baza de onorariu (taxa) sau contract. De asemenea este inclusa si construirea de structuri, combinata cu pastrarea proprietatii sau inchirierea acestor structuri. Aceasta sectiune include si activitatile administratorilor de proprietati imobiliare.

M Grupa ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

M ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE Aceasta sectiune include activitati profesionale, stiintifice si tehnice specializate. Aceste activitati necesita un inalt grad de pregatire si pun la dispozitia utilizatorilor cunostinte si competente specializate

N Grupa ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

N ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT Aceasta sectiune include o diversitate de activitati care sustin activitatile generale ale intreprinderilor. Aceste activitati difera de cele din sectiunea M, intrucat scopul lor principal nu este transferul de cunostinte specializate.

O Grupa ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Aceasta sectiune include activitati cu specific guvernamental, desfasurate in mod normal de administratia publica. Aceasta sectiune include aplicarea si interpretarea judicioasa a legilor si a reglementarii lor, precum si administrarea de programe bazate pe aceste legi, activitati legislative, fiscalitate, aparare nationala, ordine si siguranta publica, servicii de imigrare, afaceri externe si administrarea programelor guvernamentale. Aceasta sectiune include de asemenea activitati de asigurari sociale din sistemul public. Statutul legal sau institutional nu constituie factorul determinant in sine pentru ca o activitate sa apartina acestei sectiuni. Aceasta inseamna ca activitatile clasificate in alta pate in CAEN nu intra in aceasta sectiune, chiar daca sunt desfasurate de catre administratii publice. De exemplu, administrarea sistemului scolar (adica, regulamente, inspectii, programe de invatamant) intra in aceasta sectiune, dar predarea in sine – nu (vezi sectiunea P), spitalele inchisorilor sau spitalele militare sunt clasificate la sanatate (vezi sectiunea Q). In mod similar, unele activitati descrise in aceasta sectiune pot fi desfasurate de catre unitati neguvernamentale.

Q Grupa SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA Aceasta sectiune include activitatile privind sanatatea umana si asistenta sociala. Acestea includ o gama larga de activitati, incepand cu asistenta medicala oferita de personal medical profesionist in spitale si alte facilitati, pana la activitati de ingrijire la domiciliu care implica, totusi, in mare masura activitati de asistenta medicala, pana la activitatile de asistenta sociala fara nici o implicare a personalului medico-sanitar.

R Grupa ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

R ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE Aceasta sectiune include o gama larga de activitati care vin in intampinarea diverselor preocupari culturale si recreative ale publicului, inclusiv activitati de interpretare artistica (spectacole), activitati de gestionare a muzeelor, activitati de jocuri de noroc, activitati sportive si recreative.

T Grupa ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC;

T ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

U Grupa ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

U ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...