Colectarea si epurarea apelor uzate 3700


Cod CAEN pentru Colectarea si epurarea apelor uzate 3700?

Colectarea si epurarea apelor uzate 3700

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate Aceasta diviziune include activitatea de expoatare a sistemelor de canalizare sau a unitatilor care colecteaza, epureaza sau evacueaza apele uzate Aceasta clasa include: -exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalatiilor de epurare -colectarea si transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai multi utilizatori, precum si a apei de ploaie, prin retele de canalizare, canale colectoare, cisterne si alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.) -golirea si curatarea haznalelor si foselor septice, a jgheaburilor si puturilor de canalizare; intretinerea toaletelor chimice -epurarea apelor uzate (incluzand apa uzata menajera si industriala, apa din bazinele de inot) prin procese fizice, chimice si biologice, ca : diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc. -intretinerea canalelor colectoare si de drenaj, inclusiv canalele de scurgere Aceasta clasa exclude: -decontaminarea apelor de la suprafata sau din subteran, la locul poluarii, vezi 3900 -curatarea si deblocarea conductelor colectoare din constructii, vezi 4322