5 Salariul minim in constructii sau tot ce trebuie sa stiti


Cod CAEN pentru 5 Salariul minim in constructii sau tot ce trebuie sa stiti?

5 Salariul minim in constructii, sau tot ce trebuie sa stiti

Prin OUG 114/2018 se reglementeaza salariul minim in constructii si codurile CAEN care sun afectate. Protrivit aceste ordonante societatile comerciale afectate sunt cele care au codurile CAEN autorizate incepand cu 43 si 711 care au obligatia acordarii unui salar minim de de 3000 de lei.

Ce trebuie sa stiti!

Exemplu: O firma are cod CAEN principal 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7022, insa conform statutului, aceasta firma desfasoara activitati secundare si autorizate pe urmatoarele coduri CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Are aceasta firma obligatia acordarii salariului mini de 3000 de lei? Ce spune ordonanta de urgenta si cum facem distinctia? Raspunsul este dat conform articolului  71 aliniatul (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, prin derogare de la prevederile si articolul  164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora. Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste ca, prevederile alin. (1) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta. Domeniile prevazute la art. 66 pct. 1 sunt: a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind: (i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41, 42, 43 - sectiunea F - Constructii; (ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN: 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate; 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic; 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa; 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; 2363 - Fabricarea betonului; 2364 - Fabricarea mortarului; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos; 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei; 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii; 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 - Extractia pietrisului si nisipului; 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica; b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea; c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca; d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art.147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

  • Verifica gratuit lista firmelor din Romania
  • loading...