Lista coduri CAEN 2015 explicate Introdu un cod CAEN in campul de mai jos

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

- SECTIUNEA A -

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT

- SECTIUNEA B -

INDUSTRIA EXTRACTIVA

- SECTIUNEA C -

INDUSTRIA PRELUCRATOARE

- SECTIUNEA D -

PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

- SECTIUNEA E -

DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

- SECTIUNEA F -

CONSTRUCTII

- SECTIUNEA G -

COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

- SECTIUNEA H -

TRANSPORT SI DEPOZITARE

- SECTIUNEA I -

HOTELURI SI RESTAURANTE

- SECTIUNEA J -

INFORMATII SI COMUNICATII

- SECTIUNEA K -

INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

- SECTIUNEA L -

TRANZACTII IMOBILIARE

- SECTIUNEA M –

ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

- SECTIUNEA N -

ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

- SECTIUNEA O -

ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

- SECTIUNEA P -

ÎNVATAMÂNT

- SECTIUNEA Q -

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

- SECTIUNEA R -

ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

- SECTIUNEA S -

ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

- SECTIUNEA T -

ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

- SECTIUNEA U -

ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE